Ułatwienia dostępu

        

 


Świadczenie usługi cateringowej polegającej na dostarczaniu w dniach nauki szkolnej jednodaniowych posiłków (drugie danie) w formie gorącego dania dla uczniów i pracowników szkoły

Formularz oferty

Klauzula informacyjna RODO

Zapytanie ofertowe 08.12.2023 r


Wykonanie remontu elewacji ścian od strony wschodniej i północnej wraz z ociepleniem oraz wykonanie izolacji fundamentów od strony wschodniej budynku szkoły zlokalizowanego przy ul. 3 Maja 1 w Hrubieszowie


Zapytanie ofertowe 10.06.2021r

Kosztorys - docieplenie.pdf

Klauzula RODO.pdf

formularz oferty.docx

formularz oferty.pdf

Informacja o wyborze najlepszej oferty 25.06.2021r.pdf


Wykonanie robót budowlanych w zakresie instalacji wentylacji mechanicznej i elektrycznej dla pomieszczeń budynku szkoły zlokalizowanej przy ul. 3 Maja 1 w Hrubieszowie


Dokumentacja_elektryczna.zip

Ogloszenie o zamowieniu.pdf

Projekt_wentylacji_ZS_nr_2_w_Hrubieszowie.zip

SIWZ.docx

Zalacznik_nr_2_do_SIWZ_-_Formularz_ofertowy.doc

Zalacznik_nr_4_do_SIWZ_-_Oświadczenie Wykonawcy.doc

Załącznik nr 3 do SIWZ- IPU.doc

Załącznik__nr_5_grupa_kapitałowa.doc

2019 02 13 SIWZ.pdf

projekt wentylacji mechanicznej - przedmiar.pdf

Zmiana SIWZ.doc

Informacja z otwarcia ofert 26-02-2019.pdf

Informacja o wyborze najlepszej oferty.pdf

loading...
Akademia Staśka
Akcje SU
Wycieczki
Uroczystości
Sport
Sukcesy
Wydarzenia