Ułatwienia dostępu

        

 

Rada Rodziców

Rada Rodziców przy I Liceum Ogólnokształcącym w Hrubieszowie informuje, że na rok szkolny 2023/2024 uchwałą Rady ustalono kwotę składki w kwocie 100 zł.

W związku z sytuacją pandemiczną zwracamy się z prośbą o dokonywanie wpłat bezpośrednio na rachunek podany poniżej:

Rada Rodziców przy I Liceum Ogólnokształcącym Im. ks. S. Staszica w Hrubieszowie

ul 3 Maja 1, 22-500 Hrubieszów

Bank Spółdzielczy w Izbicy 89 9610 0002 2009 0060 6693 0001

Tytułem: składka za „ imię i nazwisko ucznia , klasa”

Rok szkolny 2023/24
Przewodniczący Rady Rodziców – Artur Wojtiuk
Wiceprzewodnicząca – Neonila Pawluk
Sekretarz – Monika Kowalczyk

Klasa Nazwisko i imię rodzica
I A Wojtiuk Artur
I B Pawluk Neonila
I C Woźnica Marta
I D Frąc Ewelina
I E Baran Danuta
I F Martyniuk Monika
II A Obszyński Mariusz
II B Żyłowski Sebastian
II C Solarska Magdalena
II D Kruk Agnieszka
II E Bielecka Dorota
II F Szambelan Monika
III A Bojarczuk – Białek Monika
III B Chomicka – Caboń Magdalena
III C Ferenc Barbara
III D Boniecka Renata
III E Kowalczyk Monika
IV A Drączkowska Anna
IV B Gieleta Monika
IV C Tywoniuk Justyna
IV D Śmietanka Marcin
IV E Kowalczyk Monika

Komisja rewizyjna:
Woźnica Marta, Obszyński Mariusz, Gieleta Monika

 

1,5% podatków dla Rady Rodziców Liceum im. St. Staszica w Hrubieszowie

KTO może przekazać swoje 1,5% podatku na Radę Rodziców?

KAŻDY KTO CHCE: rodzice, dziadkowie, ciocie, rodzeństwo, przyjaciele, osoby obce, sąsiedzi itd.


JAK przekazać pieniądze z 1,5% swojego podatku?

w PIT za 2023 rok:

wpisz 0000740154 - numer KRS Stowarzyszenia Inicjatyw Wschodnich oraz
wpisz KONIECZNIE cel szczegółowy: „Hrubieszów-Staszic” (bez celu szczegółowego w PIT nie będzie można zidentyfikować wpłaty i może nie trafić do szkoły).

EMERYT, RENCISTA - każdy kto samodzielnie nie wypełnia PIT:

wypełnij druk PIT – OP (dostępny również na www Stowarzyszenia www.stowarzyszeniesiw.pl z wpisanym Naszym KRS),
wpisz – do PIT-OP 0000740154 - numer KRS Stowarzyszenia Inicjatyw Wschodnich oraz
wpisz KONIECZNIE cel szczegółowy: „Hrubieszów-Staszic” (bez celu szczegółowego w PIT nie będzie można zidentyfikować wpłaty i może nie trafić do szkoły).
prześlij PIT-OP do swojego Urzędu Skarbowego.

loading...
Akademia Staśka
Akcje SU
Wycieczki
Uroczystości
Sport
Sukcesy
Wydarzenia