Ułatwienia dostępu

        

 

„Powiedział mi kiedyś mój tata
I miał, jak się zdaje, rację,
Że największym wynalazcą
Wszechświata był ten,
Co wynalazł Wakacje.“
Ludwik Jerzy Kern

24 czerwca oficjalnie zakończyliśmy rok szkolny w I LO im ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie. Dzięki sprzyjającym warunkom atmosferycznym tegoroczna uroczystość odbyła się na placu szkolnym. Tradycyjnie były nagrody i wyróżnienia za osiągnięcia naukowe, sportowe, artystyczne, aktywność społeczną, czytelnictwo. 457 uczniów klas 1-3 zostało klasyfikowanych i aż 70 z nich ukończyło naukę w tym roku szkolnym z wyróżnieniem.

28 kwietnia w szkolnej auli uczniowie czwartych klas I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie odebrali z rąk Pani Dyrektor Alicji Borkowskiej świadectwa ukończenia szkoły. Rok szkolny 2022/2023, obfity w wydarzenia, przynosi naszej szkole jeszcze jedną datę, godną zauważenia i zapamiętania. Tegoroczni absolwenci są tym wyjątkowym rocznikiem, który otwiera etap systemu matur czteroletnich liceów.

„Rozpłynęła się już pieśń radosna,
głośnym echem po ojczystym kraju,
- Witaj, witaj, Majowa Rocznico, pamiętny Trzeci Maju...”

Święto Konstytucji 3 Maja to ważny dzień w kalendarzu polskich świąt narodowych. W kraju organizowane są uroczystości, które mają przypomnieć, jak istotnym wydarzeniem było uchwalenie w 1791 roku Konstytucji 3 maja.

loading...
Akademia Staśka
Akcje SU
Wycieczki
Uroczystości
Sport
Sukcesy
Wydarzenia